kardinal stick ทางเลือกปฏิเสธที่จะสูบบุหรี่

เมื่อเราพูดถึงการสูบบุหรี่ kardinal stick ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน สิ่งแรกที่เราต้องพิจารณาคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการหยุดสูบบุหรี่บ่อยครั้งเป็นปัญหาสำคัญเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงาน kardinal stick พนักงานที่ลุกจากโต๊ะหลายครั้งตลอดทั้งวันเพื่อพักบุหรี่จะเกิดประสิทธิผลน้อยกว่าพนักงานที่ไม่เลิกบุหรี่อย่างเห็นได้ชัด ผู้สูบบุหรี่ยังขาดงานมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่อีกด้วย สิ่งนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ kardinal stick เมื่อนายจ้างจ้างลูกจ้างที่สูบบุหรี่

kardinal stick

ค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลประจำปี kardinal stick สำหรับผู้สูบบุหรี่สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 31 ของผู้ไม่สูบบุหรี่ kardinal stick ผลการศึกษาล่าสุดจาก America kardinal stick เปิดเผยว่าผู้สูบบุหรี่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นต่อ 1,000 คน 124 เทียบกับ 76 มีเวลาพักเฉลี่ยนานขึ้น 6.47 เทียบกับ 5.03 วัน และได้เข้ารับการตรวจสถานพยาบาลอีก 6 ครั้งต่อปี เมื่อเทียบกับผู้ไม่สูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่เพิ่มประมาณร้อยละเจ็ดของต้นทุนการรักษาพยาบาล

หลายคนปฏิเสธที่จะจ้างพนักงานที่สูบบุหรี่หรือยังคงชอบที่จะจ้างผู้ไม่สูบบุหรี่

สำหรับผู้ได้รับผลประโยชน์ตามแผนสุขภาพแบบกลุ่ม ทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ไม่สูบบุหรี่รับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ในรูปของเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นบริษัทต่างๆ kardinal stick ที่กำลังดำเนินการอยู่บริษัทต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกากำลังแก้ไขปัญหานี้ในหลากหลายวิธี หลายคนปฏิเสธที่จะจ้างพนักงานที่สูบบุหรี่หรือยังคงชอบ kardinal stick ที่จะจ้างผู้ไม่สูบบุหรี่โดยไม่ได้พูด บริษัท บางแห่งให้ความสำคัญกับผู้ไม่สูบบุหรี่มากยิ่งขึ้นด้วยการลงโทษผู้สูบบุหรี่ทางการเงิน ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของลูกค้าเพิ่งอ่านในโพสต์บนฟอรัม HR ที่บริษัทในรัฐอินเดียนา

กำลังเทียบเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละคนที่สูบบุหรี่ 5 เหรียญต่อสัปดาห์จนกว่าจะเลิกจ้าง จากมุมมองทางกฎหมาย kardinal stick การปฏิบัตินี้เป็นที่น่าสงสัยอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องถูกกฎหมายสำหรับนายจ้างที่จะเรียกเก็บ kardinal stick ค่าธรรมเนียมการใช้ยาสูบ” ซึ่งเป็นส่วนเสริมของแผนสุขภาพที่ลงโทษพนักงานที่สูบบุหรี่บริษัทอื่นกำลังเพิ่มโครงการเลิกบุหรี่เป็นผลประโยชน์ของพนักงาน ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค kardinal stick การจ่ายเงินสำหรับการรักษาการเลิกสูบบุหรี่ถือเป็นผลประโยชน์ด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุด

สำหรับนายจ้างที่สนับสนุนโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพ

สำหรับผู้ใหญ่ที่สามารถมอบให้กับพนักงานได้โครงการเลิกบุหรี่แบบครบวงจรทำงานโดยเฉลี่ยประมาณ 0.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสมาชิกต่อเดือน kardinal stick สำหรับนายจ้างที่สนับสนุนโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพ จำนวนเงินที่ประหยัดได้โดยเฉลี่ยต่อปีต่อผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบบุหรี่คือ 192 ดอลลาร์ ผลสำรวจกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพแห่งชาติ kardinal stick pod ในเดือนตุลาคม 2550 จากนายจ้าง 506 รายเปิดเผยว่า 74% เชื่อว่าประโยชน์จากการเลิกบุหรี่สามารถลดค่ารักษาพยาบาลได้

อย่างไรก็ตาม มีบริษัทเพียง 2% เท่านั้นที่เสนอโครงการเลิกบุหรี่ตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างครอบคลุมเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานอย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยไม่ครอบคลุมยา OTC ดังนั้นนายจ้างที่เสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์การเลิกบุหรี่จะถูกทิ้งให้เป็นผู้เรียกเก็บเงิน นายจ้างจำนวนมากไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี้ได้ kardinal stick ท้ายที่สุดแล้ว นายจ้างเหล่านี้มีทางเลือกสองทางปฏิเสธที่จะจ้างผู้สูบบุหรี่หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยาสูบ

สนใจเพิ่มเติม https://www.kardinalstickstore.com/