การใช้เครื่องเลื่อยสายพานเมื่อตั้งค่าความเร็วที่เหมาะสม

งานโลหะงานไม้การตัดพลาสติกและวัสดุอื่น ๆ ทำได้โดยการเครื่องเลื่อยสายพานเนื่องจากเลื่อยสายพานซึ่งเป็นเครื่องมือไฟฟ้าอเนกประสงค์สามารถนำมาใช้หรือออกแบบมาเพื่อทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ในการตัดโลหะใบเลื่อยสายพานที่ใช้จะเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนหรือไบเมทัล ใบมีดเครื่องมือเหล็กกล้าคาร์บอนตัวเลือกที่ถูกกว่าสามารถใช้กับเหล็กอ่อนในการตัดได้อย่างเท่าเทียมกันเมื่อตั้งค่าความเร็วที่เหมาะสม สำหรับใบมีดเครื่องเลื่อยสายพานที่มีราคาแพงกว่านี้

สามารถใช้ในการตัดวัสดุแข็งเช่นสแตนเลส อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องเลื่อยสายพานอาจเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าในระยะยาวหากใช้อย่างเหมาะสมเนื่องจากมักใช้งานได้นานกว่าใบเลื่อยสายพานเหล็กคาร์บอนในการตัดไม้คุณสามารถใช้ใบมีดเครื่องมือเหล็กกล้าคาร์บอนกับเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนหรือเลื่อยสายพานอื่น ๆ ซึ่งสามารถใช้ได้ โปรดตรวจสอบจากคู่มือการขายหรือคู่มือก่อนใช้งานด้วยวิธีนี้ คู่มือบางเล่มที่มาพร้อมกับเลื่อยสายพานที่ออกแบบมา

สำหรับเลื่อยสายพานที่ออกแบบมาเพื่อตัดไม้นั่นคือจำนวนฟันต่อนิ้ว

สำหรับตัดไม้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาสามารถตัดโลหะได้อย่างเท่าเทียมกันเช่นกัน ซึ่งมักจะเป็นจริง แต่เช่นโลหะอ่อนเช่นอลูมิเนียมทองแดงและอื่น ๆหากคุณลองเครื่องเลื่อยสายพานตัดไม้นี้บนสแตนเลสซึ่งเป็นโลหะที่หนาแน่นกว่าคุณอาจทำลายใบเลื่อยอันเป็นผลมาจากความร้อนที่เกิดขึ้น เนื่องจากเครื่องเลื่อยสายพานตัดไม้จำนวนมากมีความเร็วใบมีดที่ไม่เหมาะสมสำหรับการตัดโลหะดังกล่าว เนื่องจากวิ่งเร็วกว่าที่กำหนดสำหรับการตัดโลหะที่แข็งขึ้นรูปแบบ

ฟันบนเลื่อยสายพานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เครื่องมือทรงพลังเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการตัดไม้หรือการตัดโลหะที่แตกต่างกัน หากไม่มีความแตกต่างในรูปแบบเหล่านี้ความเก่งกาจของการเลื่อยสายพานจะเป็นสิ่งที่ จำกัด ในการใช้งานเมื่อเทียบกับสิ่งที่สามารถทำได้ในปัจจุบันมีกฎทั่วไปสำหรับรูปแบบฟัน สำหรับเครื่องเลื่อยสายพานที่ออกแบบมาเพื่อตัดไม้นั่นคือจำนวนฟันต่อนิ้วที่น้อยลงจะทำให้ตัดได้เร็วขึ้น แต่จะหยาบกว่าเครื่องเลื่อยสายพาน ในขณะที่ฝั่งตรงข้าม มีฟันมากกว่าทุกนิ้ว จะทำให้เรียบกว่า แต่ก็ตัดได้ช้าลง และด้วยเลื่อยสายพานตัดโลหะกฎรูปแบบทั่วไปคือการทำงานกับวัสดุที่บางกว่านั้น

เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนมักออกแบบมาเพื่อรองรับใบมีด

ต้องมีจำนวนฟันต่อนิ้วมากขึ้นในขณะที่วัสดุที่แข็งขึ้นต้องการจำนวนฟันน้อยลงการตัดเลื่อยสายพานโลหะทำได้โดยการใช้เครื่องจักรสองเครื่องคือ เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในย่อหน้าก่อนหน้าและเลื่อยสายพานแนวตั้ง การตัดไม้ยังใช้เครื่องเลื่อยสายพานแบบแนวนอนและแนวตั้งเครื่องเลื่อยสายพานตัดไม้แนวนอนมักออกแบบมาเพื่อรองรับใบมีดที่มีความกว้างหนึ่งใบในขณะที่เลื่อยสายพานแนวตั้งสามารถใช้ใบมีดที่มีขนาดความกว้างต่างๆได้ เครื่องเลื่อยสายพานได้พัฒนาขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีนวัตกรรมมากขึ้นในอีกหลายปี

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.dinmachinetools.com/16799151/เครื่องเลื่อย-ue-712a